The green border

vos
Genere: Dramma
Paese: Polonia
Anno: 2023
Di: Agnieszka Holland
Con: Jalal Altawil, Maja Ostaszewska, Behi Djanati Atai, Tomasz W?osok, Mohamad Al Rashi, Dalia Naous
Durata: 147 min